ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2013-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-01-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dań gotowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 17 Chatka Puchatka w Zielonej Górze, ul dr Pieniężnego 22 65-054 Zielona Góra i realizowanego przez przedszkole ze środków Unii Europejskiej projektu Ene due rabe - w przedszkolu uczę się i bawię.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 188.4 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 665.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 215.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 170.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2012-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 17 Chatka Puchatka w Zielonej Górze, ul. dr Pieniężnego 22 i realizowanego przez przedszkole ze środków Unii Europejskiej projektu Ene due rabe - w przedszkolu uczę się i bawię z podziałem na zadania - liczba zadań 11
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 214.1 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Druk oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 231.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie (do pobrania w PDF) (PDF, 246.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy osoby fizycznej (do pobrania w PDF) (PDF, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (do pobrania w PDF) (PDF, 243.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentu (do pobrania w PDF) (PDF, 771 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (do pobrania w PDF) (PDF, 272.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (do pobrania w PDF) (PDF, 338.7 KiB)
 • SIWZ po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 361 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Druk oferty po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 231.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 246.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy osoby fizycznej po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 243.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentu po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 760.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy po zmianach (do pobrania w PDF) (PDF, 272.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 89 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 254.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2010-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór samodzielnego nauczyciela w grupie dzieci w wieku 3-5 lat do realizacji projektu "Ene due rabe - wszyscy idziemy do przedszkola" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 17 im. "Chatka Puchatka" w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 147.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 361.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 124.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2010-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2010-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór nauczycieli wspomagających dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w realizacji projektu "Ene due rabe - wszyscy idziemy do przedszkola" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 17 im. "Chatka Puchatka" w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 148.6 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 339.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 124.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 131.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2006-07-28
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie p.-poż pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku przedszkola
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 63.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 136.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 83.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (PDF, 61.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą (PDF, 80 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 (PDF, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie (PDF, 47 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacje o Wykonawcy (PDF, 70 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Karta gwarancyjna (PDF, 52.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar (PDF, 41.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna (PDF, 41.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2006-07-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Unieważnienie przetargu z dnia 10.07.2006r. na „ Zabezpieczenie P.- poż. Pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku przedszkola nr 17”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uzasadnienie unieważnienia (DOC, 19.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2006-06-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie P.-poż. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 17
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 136 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 83.4 KiB)
 • Formularz cenowy (PDF, 61.2 KiB)
 • Wzór umowy z wykonawcą (PDF, 80 KiB)
 • Oświadczenie - art. 22 (PDF, 52.1 KiB)
 • Oświadczenie o preferencjach krajowych (PDF, 47 KiB)
 • Informacja o wykonawcy (PDF, 70 KiB)
 • Karta gwarancyjna (PDF, 52.8 KiB)
 • Przedmiary robót (PDF, 41.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 64.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (PDF, 42 KiB)